Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 464311: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(a < b \Rightarrow ac < bc\)

B. \(a < b \Rightarrow ac > bc\)

C. \(c < a < b \Rightarrow ac < bc\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}a < b\\c > 0\end{array} \right. \Rightarrow ac < bc\)

Câu hỏi : 464311

Phương pháp giải:

Khi nhân cả hai vế của bất phương trình \(a < b\) với \(c\), ta được: \(\left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}c > 0\\a < b\end{array} \right. \Leftrightarrow ac < bc\\\left\{ \begin{array}{l}c < 0\\a < b\end{array} \right. \Leftrightarrow ac > bc\end{array} \right.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có : \(a < b\)

  +) Nếu \(c < 0 \Rightarrow ac > bc\)\( \Rightarrow \) Đáp án \(A\)và đáp án \(C\) sai.

  +) Nếu \(c > 0 \Rightarrow ac < bc \Rightarrow \) Đáp án \(B\) sai và đáp án \(D\) đúng.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com