Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm C3H6, C4H4, C3H4, CxHy thì thu được 25,3 gam CO2 và 6,75 gam H2O. Công thức phân tử của CxHy

Câu 464686: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm C3H6, C4H4, C3H4, CxHy thì thu được 25,3 gam CO2 và 6,75 gam H2O. Công thức phân tử của CxHy

A. C2H2.

B. C2­H4.

C. C3H8.

D. CH4.

Câu hỏi : 464686

Phương pháp giải:

Số C trung bình = nCO2/nX; số H trung bình = 2nH2O/nX


Lập luận để suy ra CTPT của CxHy.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTNT.C ⟹ nC = nCO2 = 25,3/44 = 0,575 mol

  BTNT.H ⟹ nH = 2nH2O = 2.(6,75/18) = 0,75 mol

  - Số C trung bình = nC/nX = 0,575/0,2 = 2,875

  Các chất khác đều có số C ≥ 3 ⟹ Hiđrocacbon cần tìm phải có C < 2,875 (*)

  - Số H trung bình = nH/nX = 0,75/0,2 = 3,75

  Các chất khác đều có số H ≥ 4 ⟹ Hiđrocacbon cần tìm phải có H < 3,75 (**)

  Kết hợp (*) (**) và các đáp án ⟹ CTPT của CxHy là C2H2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com