Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4.cos\left( {\pi t - \dfrac{\pi }{6}} \right)cm\) và  \({x_2} = 4.cos\left( {\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)cm\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 467461:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = 4.cos\left( {\pi t - \dfrac{\pi }{6}} \right)cm\) và  \({x_2} = 4.cos\left( {\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)cm\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. \(4\sqrt 3 cm\)

B. 2cm

C. \(4\sqrt 2 cm\)

D. 8cm

Câu hỏi : 467461

Phương pháp giải:

Công thức tính biên độ của dao động tổng hợp:


\(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cos\Delta \varphi } \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ:

  \(A = \sqrt {{4^2} + {4^2} + 2.4.4.cos\left[ { - \dfrac{\pi }{6} - \left( { - \dfrac{\pi }{2}} \right)} \right]}  = 4\sqrt 3 cm\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com