Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng toàn phần?

Câu 472077: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng toàn phần?

A. BaCl2.

B. HCl.

C. Ca(NO3)2.

D. Na3PO4.

Câu hỏi : 472077

Phương pháp giải:

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là loại bỏ hết các ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính cứng toàn phần được gây nên bởi các ion Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-.

  ⟹ Na3PO4 có thể dùng để làm mềm mẫu nước này.

  PT ion: Ca2+ + PO43- → Ca3(PO4)2

              Mg2+ + PO43- → Mg3(PO4)2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com