Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 1: His parents are away on holiday. He really needs their help now.

A. As long as his parents are at home, they will be able to help him.

B. He wishes his parents were at home and could help him now.

C. If his parents are at home, they can help him now.

D. If only his parents had been at home and could have helped him.

Câu hỏi : 473293

Phương pháp giải:

Câu ước ở hiện tại
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dấu hiệu: Trạng từ “now” – “ngay bây giờ”

  Cấu trúc câu ước với “wish” ở hiện tại: S + wish + V_quá khứ đơn: Điều ước không có thật ở hiện tại

  => Loại B vì câu điều kiện loại 1 diễn tả tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, trong khi việc bố mẹ anh ấy ở nhà không có thật ở hiện tại

  => Loại D vì câu giả định tình huống không có thật trong quá khứ

  => Loại A vì sai về nghĩa

  Tạm dịch: Bố mẹ anh ấy đi nghỉ. Anh ấy thực sự cần sự giúp đỡ của họ lúc này.

  A. Miễn là bố mẹ anh ấy ở nhà, họ sẽ có thể giúp anh ấy.

  B. Anh ấy ước bố mẹ anh ấy ở nhà và có thể giúp anh ấy ngay bây giờ.

  C. Nếu bố mẹ anh ấy ở nhà, họ có thể giúp anh ấy ngay bây giờ.

  D. Giá như bố mẹ anh ấy ở nhà và có thể giúp đỡ anh ấy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: He finally contracted the disease. He was aware of the importance of preventive measures only then.

A. But for his awareness of the importance of preventive measures, he could have contracted the disease.

B. Hardly had he been aware that preventive measures were essential when he contracted the disease.

C. Not until he was aware of the importance of preventive measures did he contract the disease.

D. Only after he had contracted the disease was he aware that preventive measures were essential.

Câu hỏi : 473294

Phương pháp giải:

Đảo ngữ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc đảo ngữ: Only after + N/Ving/mệnh đề + Trợ động từ + S + V: Chỉ sau khi ….

  Tạm dịch:

  Cuối cùng anh ấy cũng mắc bệnh. Anh ấy nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa các biện pháp duy nhất sau đó.

  A. Nếu không vì nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa, anh ấy có thể đã mắc bệnh. => Sai về nghĩa

  B. Hầu như anh ta không nhận thức được rằng các biện pháp phòng ngừa là cần thiết khi anh ta mắc bệnh. => Sai về nghĩa

  C. Không phải cho đến khi anh ta nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa, anh ta mới mắc bệnh. => Sai về nghĩa

  D. Chỉ sau khi mắc bệnh, anh ta mới biết rằng các biện pháp phòng ngừa là cần thiết.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com