Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: Yesterday morning, Joe arrives late for school for the first time.

A. morning

B. arrives

C. school

D. first

Câu hỏi : 473347

Phương pháp giải:

Thì của động từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dấu hiệu: “Yesterday morning” => động từ chia thì quá khứ đơn

  Cách dùng: diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ

  Cấu trúc: S + Ved/bqt + O.

  Sửa: “arrives” => “arrived”

  Tạm dịch: Sáng hôm qua, Joe đã đến trường muộn lần đầu tiên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: In different parts of the world, elephants are still hunted for its ivory tusks.

A. different

B. of

C. are

D. its

Câu hỏi : 473348

Phương pháp giải:

Tính từ sở hữu
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “elephants” là danh từ số nhiều đếm được => dùng tính từ sở hữu “their”

  Sửa: “its” => “their”

  Tạm dịch: Ở những nơi khác nhau trên thế giới, voi vẫn bị săn bắt để lấy ngà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: It is essential to provide high school students with adequate career orientation, so they can make more informative decisions about their future major.

A. essential

B. orientation.

C. informative

D. major

Câu hỏi : 473349

Phương pháp giải:

Từ vựng nâng cao
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  informative (adj): cung cấp nhiều thông tin, có tác dụng nâng cao kiến thức

  informed (adj): có nhiều kiến thức hoặc thông tin về cái gì

  Sửa: “informative” => “informed”

  Tạm dịch: Điều cần thiết là cung cấp cho học sinh trung học định hướng nghề nghiệp đầy đủ, vì vậy họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chuyên ngành tương lai của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com