Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cơ thể thực vật, xét 2 cặp gen Aa, Bb cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Quá trình giảm phân bình thường tạo giao tử AB chiếm tỉ lệ 20%. Kiểu gen của cơ thể trên là

Câu 473534: Một cơ thể thực vật, xét 2 cặp gen Aa, Bb cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Quá trình giảm phân bình thường tạo giao tử AB chiếm tỉ lệ 20%. Kiểu gen của cơ thể trên là

A. \(\dfrac{{Ab}}{{aB}}\)

B. \(\dfrac{{AB}}{{ab}}\)

C. \(\dfrac{{AB}}{{aB}}\)

D. AaBb.

Câu hỏi : 473534

Phương pháp giải:

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  AB = 20% < 25% → AB là giao tử hoán vị, kiểu gen của cơ thể trên là \(\dfrac{{Ab}}{{aB}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com