Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật lưỡng bội xét một gen có 2 alen, A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với a quy định cây thân thấp. Đem lai 2 dòng thuần chủng khác nhau thu được F1. Nhận định nào sau đây không chính xác?

Câu 473535: Ở một loài thực vật lưỡng bội xét một gen có 2 alen, A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với a quy định cây thân thấp. Đem lai 2 dòng thuần chủng khác nhau thu được F1. Nhận định nào sau đây không chính xác?

A. Ở F1, 100% cá thể có kiểu hình giống nhau.

B. Ở F1, 100% cá thể có kiểu gen dị hợp.

C. Ở F1, 100% cá thể có kiểu gen đồng hợp.

D. Ở F1, 100% cá thể có kiểu gen giống nhau.

Câu hỏi : 473535
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các dòng thuần có kiểu gen AA, aa.

  Đem lai 2 dòng thuần khác nhau: AA × aa → 1Aa

  F1: 100% kiểu gen dị hợp, cùng kiểu hình.

  Vậy không thể xảy ra trường hợp C “Ở F1, 100% cá thể có kiểu gen đồng hợp”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com