Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nhóm gồm 2 học sinh lớp 10, 2 học sinh lớp 11 và 2 học sinh lớp 12 xếp thành hai hàng ngang để chụp ảnh, mỗi hàng 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho 2 học sinh lớp 10 đứng ở hàng phía trước và 2 học sinh lớp 12 đứng ở hàng phía sau?

Câu 473991: Một nhóm gồm 2 học sinh lớp 10, 2 học sinh lớp 11 và 2 học sinh lớp 12 xếp thành hai hàng ngang để chụp ảnh, mỗi hàng 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho 2 học sinh lớp 10 đứng ở hàng phía trước và 2 học sinh lớp 12 đứng ở hàng phía sau?

A.  \(72\)

B.  \(9\)

C.  \(8\)  

D.  \(720\)

Câu hỏi : 473991

Phương pháp giải:

- Tìm số cách xếp hai học sinh lớp 10 ở hàng phía trước.


- Tìm số cách xếp hai học sinh lớp 12 ở hàng phía sau.


- Tìm số cách xếp hai học sinh lớp 11 ở hai vị trí còn lại.


- Sử dụng quy tắc nhân.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách xếp hai học sinh lớp 10 ở hàng phía trước là \(A_3^2\)

  Số cách xếp hai học sinh lớp 12 ở hàng phía sau là \(A_3^2\)

  Số cách xếp hai học sinh lớp 11 ở hai vị trí còn lại là \(A_2^2\)

  Vậy tổng số cách xếp có thể là \(A_3^2.A_3^2.A_2^2 = 72\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com