Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the synonym.

Choose the synonym.

Câu 1: withdraw

A. extract

B. describe C. copy D. convince

Câu hỏi : 474608
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: autonomous

A. independent

B. sudden C. international D. abrupt

Câu hỏi : 474609
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: chronic

A. famous

B. visible C. constant D. ordinary

Câu hỏi : 474610
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: intervene

A. involve

B. oppose C. interrupt D. create

Câu hỏi : 474611
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: aspect

A. attraction

B. talent C. characteristic D. objection

Câu hỏi : 474612
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: haphazardly

A. suddenly

B. secretly C. carelessly D. constantly

Câu hỏi : 474613
 • Đáp án :
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: constant

A. disruption

B. acceptable C. abrupt D. persistent

Câu hỏi : 474614
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: valid

A. attractive

B. convincing C. normal D. abrupt

Câu hỏi : 474615
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: unfavorably

A. attractively

B. haphazardly C. acceptably D. adversely

Câu hỏi : 474616
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: postpone

A. respond

B. reschedule C. assert D. reveal

Câu hỏi : 474617
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com