Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 482389: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan trong nước.

B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

C. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng dung dịch HCl.

Câu hỏi : 482389

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về amin.

 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, ví dụ anilin ít tan trong nước.

  B sai, ví dụ anilin không làm đổi màu quỳ tím.

  C sai, vì các amin đều độc, không được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

  D đúng, vì anilin phản ứng với HCl tạo thành C6H5NH3Cl dễ tan trong nước nên dễ dàng rửa trôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com