Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:

Câu 482494: Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:

A. \(\left\{ {NNN,\;SSS,\;SSN,\;NNS,\;SSN,\;NSS,\;SNN} \right\}\)

B. \(\left\{ {NN,\;NS,\;SN,\;SS} \right\}\)

C. \(\left\{ {NNN,\;SSS,\;NNS,\;SSN,\;NSN,\;SNS} \right\}\)

D. \(\left\{ {NNN,\;SSS,\;NNS,\;SSN,\;NSN,\;SNS,\;NSS,\;SNN} \right\}\)

Câu hỏi : 482494
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không gian mẫu: \({\rm{\Omega }} = \left\{ {NNN,\;SSS,\;NNS,\;SSN,\;NSN,\;SNS,\;NSS,\;SNN} \right\}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com