Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(D\) là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 46 nhưng nhỏ hơn \(47\)

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

Câu 487790: \(D\) là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 46 nhưng nhỏ hơn \(47\)

A. \(D = \left\{ \emptyset  \right\}\) gồm \(1\) phần tử

B. \(D = \emptyset \) gồm \(0\) phần tử

C. \(D = \emptyset \) gồm \(1\) phần tử

D. \(D = \left\{ \emptyset  \right\}\) gồm \(2\) phần tử

Câu hỏi : 487790

Phương pháp giải:

Viết tập hợp \(A\) bằng cách liệt kê phần tử và tính số phần tử của từng tập hợp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không có số tự nhiên nào lớn hơn \(46\) nhưng nhỏ hơn \(47\), do đó \(D = \emptyset \)

  Tập hợp \(D\) không có phần tử nào.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com