Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm ba số tự nhiên \(a,\,\,b,\,\,c\) biết rằng chúng thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau: \(a < b < c;\,\,91 \le a \le 93;\,\,91 < c < 94\)

Câu 487793: Tìm ba số tự nhiên \(a,\,\,b,\,\,c\) biết rằng chúng thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau: \(a < b < c;\,\,91 \le a \le 93;\,\,91 < c < 94\)

A. \(a = 91;{\rm{ }}b = 92;{\rm{ }}c = 93.\)

B. \(a = 90;{\rm{ }}b = 92;{\rm{ }}c = 93.\)

C. \(a = 91;{\rm{ }}b = 90;{\rm{ }}c = 93.\)

D. \(a = 91;{\rm{ }}b = 92;{\rm{ }}c = 94.\)

Câu hỏi : 487793

Phương pháp giải:

Xác định \(a\), xác định \(b\) từ đó xác định \(c\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ điều kiện \(91 \le a \le 93\) và \(a \in \mathbb{N}\) ta suy ra \(a \in \left\{ {91;\,\,92;\,\,93} \right\}\)

  Từ điều kiện \(91 < c < 94\) và \(a \in \mathbb{N}\) ta suy ra \(c \in \left\{ {92;\,\,93} \right\}\)

  Mặt khác \(a < b < c\) (\(b\) là số tự nhiên) nên \(a = 91;{\rm{ }}b = 92;{\rm{ }}c = 93.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com