Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực \(F = 20cos10\pi t\left( N \right)\) (t tính bằng s) dọc theo trục của lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Giá trị của m là

Câu 488869: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực \(F = 20cos10\pi t\left( N \right)\) (t tính bằng s) dọc theo trục của lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Giá trị của m là

A. 100 g.

B. 1 kg.

C. 250 g.

D. 0,4 kg.

Câu hỏi : 488869

Phương pháp giải:

+ Sử dụng điều kiện cộng hưởng cơ: \(\omega  = {\omega _0}\)

+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc của dao động riêng: \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}} \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu thức của ngoại lực: \(F = 20.\cos 10\pi t\left( N \right)\)

  \( \Rightarrow \) Tần số góc của ngoại lực cưỡng bức: \({\omega _{cb}} = 10\pi \,\left( {rad/s} \right)\)

  Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, ta có:

  \({\omega _0} = {\omega _{cb}} \Leftrightarrow 10\pi  = \sqrt {\frac{k}{m}}  \Leftrightarrow 10\pi  = \sqrt {\frac{{100}}{m}}  \Rightarrow m = 0,1kg = 100g\)

  Đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com