Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(A = \left\{ {11;22;33;44;...;99} \right\}\)

Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp đó

Câu 496026: \(A = \left\{ {11;22;33;44;...;99} \right\}\)

A. \(A = \left\{ {\left. n \right|n \in \mathbb{N},\,\,10 < n < 100,\,\,n \vdots 11} \right\}\)

B. \(A = \left\{ {\left. n \right|n \in \mathbb{N},\,\,10 < n < 99,\,\,n \vdots 11} \right\}\)

C. \(A = \left\{ {\left. n \right|n \in \mathbb{N},\,\,10 < n < 100} \right\}\)

D. \(A = \left\{ {\left. n \right|n \in \mathbb{N},\,\,9 < n < 99,\,\,n \vdots 11} \right\}\)

Câu hỏi : 496026

Phương pháp giải:

Quan sát các phần tử của tập hợp cho trước, rút ra tính chất đặc trưng của các phần tử.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập \(A\) bao gồm các số tự nhiên có hai chữ số và chia hết cho \(11.\)

  Ta có: \(A = \left\{ {\left. n \right|n \in \mathbb{N},\,\,10 < n < 100,\,\,n \vdots 11} \right\}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com