Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bạn Linh đánh số trang của một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ \(1\) đến \(359.\) Hỏi bạn Linh phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Câu 496034: Bạn Linh đánh số trang của một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ \(1\) đến \(359.\) Hỏi bạn Linh phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

A. \(896\)

B. \(906\)

C. \(969\)

D. \(696\)

Câu hỏi : 496034

Phương pháp giải:

Tính số các chữ số từ \(1\) tới \(359.\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để đánh số trang sách từ \(1\) tới \(359\), bạn Linh cần các số có \(1\) chữ số, các số có \(2\) chữ số và các số có \(3\) chữ số.

  Ta có: \(A = \left\{ {1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}\) là các trang sách có \(1\) chữ số.

  \(B = \left\{ {10;11;12;...;98;99} \right\}\) là các trang sách có \(2\) chữ số.

  \(C = \left\{ {100;101;102;...;358;359} \right\}\) là các trang sách có \(3\) chữ số.

  Khi đó: số các chữ số của tập \(A\) là: \(\left( {\dfrac{{9 - 1}}{1} + 1} \right).1 = 9\) (chữ số)

  Số các chữ số của tập \(B\) là: \(\left( {\dfrac{{99 - 10}}{1} + 1} \right).2 = 180\) (chữ số)

  Số các chữ số của tập \(C\) là: \(\left( {\dfrac{{359 - 100}}{1} + 1} \right).3 = 780\) (chữ số)

  Vậy bạn Linh phải viết tất cả các chữ số là: \(9 + 180 + 780 = 969\) (chữ số)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com