Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + 4\). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu 498414: Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + 4\). Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. \(\int {f\left( x \right)dx}  = 2x + C\)  

B. \(\int {f\left( x \right)dx}  = {x^2} + 4x + C\)

C. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{{x^3}}}{3} + 4x + C\)

D. \(\int {f\left( x \right)dx}  = {x^3} + 4x + C\)

Câu hỏi : 498414

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính nguyên hàm: \(\int {{x^n}dx}  = \dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {\left( {{x^2} + 4} \right)dx}  = \dfrac{{{x^3}}}{3} + 4x + C\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com