Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên đoạn \(\left[ {0;3} \right]\), hàm số \(y =  - {x^3} + 3x\) đạt giá trị lớn nhất tại điểm

Câu 498434: Trên đoạn \(\left[ {0;3} \right]\), hàm số \(y =  - {x^3} + 3x\) đạt giá trị lớn nhất tại điểm

A. \(x = 0\)

B. \(x = 3\).

C. \(x = 1\)

D. \(x = 2\).

Câu hỏi : 498434
Phương pháp giải:

Khảo sát hàm số, lập BBT và tìm giá trị lớn nhất của hàm số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khảo sát hàm số \(y =  - {x^3} + 3x\) trên \(\left[ {0;3} \right]\).

  + \(y' =  - 3{x^2} + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 1\).

  + BBT:

  \( \Rightarrow \) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại \(x = 1\).

  Chú ý:

  Bài toán này ta nhận thấy đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị \(x =  \pm 1\) và dạng đồ thị:

  \( \Rightarrow \) Chọn ngay giá trị lớn nhất tại \(x = 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com