Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ một hộp chứa \(12\) quả bóng gồm \(5\) quả màu đỏ và \(7\) quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời \(3\) quả. Xác suất để lấy được \(3\) quả màu xanh bằng

Câu 498433: Từ một hộp chứa \(12\) quả bóng gồm \(5\) quả màu đỏ và \(7\) quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời \(3\) quả. Xác suất để lấy được \(3\) quả màu xanh bằng

A. \(\dfrac{7}{{44}}\)

B. \(\dfrac{2}{7}\).

C. \(\dfrac{1}{{22}}\).

D. \(\dfrac{5}{{12}}\).

Câu hỏi : 498433
Phương pháp giải:

- Tính số phần tử của không gian mẫu.


- Gọi A là biến cố: “Lấy dược 3 quả màu xanh”, sử dụng tổ hợp tìm số phần tử luận lợi của biến cố A.


- Tính xác suất của biến cố A.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Số phần tử của không gian mẫu: \(n\left( \Omega  \right) = C_{12}^3\).

  + Gọi A là biến cố: “Lấy dược 3 quả màu xanh”

  \( \Rightarrow \) Số phần tử thuận lợi của A là : \(n\left( A \right) = C_7^3\).

  + Xác suất: \(P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \dfrac{{C_7^3}}{{C_{12}^3}} = \dfrac{7}{{44}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com