Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thanks to television, people can watch a_________ of local and international programs on different channels.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer that best completes each unfinished sentence; best substitutes the underlined part; or has the same meaning to the sentence given.

Câu 504065: Thanks to television, people can watch a_________ of local and international programs on different channels.

A. group

B. class

C. variety

D. stage

Câu hỏi : 504065

Phương pháp giải:

Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. group (n): nhóm

  B. class (n): lớp, tầng lớp

  C. variety (n): sự đa dạng

  D. stage (n): giai đoạn

  => a variety of + N số nhiều: đa dạng cái gì

  Tạm dịch: Nhờ có tivi, mọi người có thể xem nhiều chương trình trong nước và quốc tế trên các kênh khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com