Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên \(a\) để \( - 560 <  - \overline {56a} \)?

Câu 504705: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên \(a\) để \( - 560 <  - \overline {56a} \)?

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \(9\)

D. \(10\)

Câu hỏi : 504705

Phương pháp giải:

Dựa vào việc so sánh hai số nguyên:


+ Với \(a,\,\,b \in \mathbb{Z}\), nếu điểm \(a\) nằm bên trái điểm \(b\) trên trục số nằm ngang thì \(a < b\).


+ Số nguyên \(b\) là số liền sau của số nguyên \(a\) nếu \(a < b\) và giữa \(a\) và \(b\) không có số nguyên nào nữa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \( - 560 <  - \overline {56a}  \Rightarrow 560 > \overline {56a}  \Rightarrow 0 > a\).

   Mà \(a \in \mathbb{N}\) nên không có giá trị nào của \(a\) thỏa mãn đề bài.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com