Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

We went by sea, but we'd rather _________ by air.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Câu 506055: We went by sea, but we'd rather _________ by air.

A. went

B. go   

C. to have go    

D. have gone

Câu hỏi : 506055

Phương pháp giải:

Thức giả định

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Went => ngữ cảnh quá khứ

  Cấu trúc: would rather + have done sth: thà là đã…

  Tạm dịch: Tôi đã đi bằng tàu, thà là đã đi bằng máy bay còn hơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com