Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Find the word or phrase that is closest in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Find the word or phrase that is closest in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down.
 
 

A. except

B. instead of

C. than

D. unless

Câu hỏi : 50700
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: but (for) = except (for): ngoài, ngoại trừ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The boy was brought up with a family in the countryside.

A. reared

B. bred

C. raised

D. grown

Câu hỏi : 50701
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C: bring sb up/ bring up sb = raise sb: nuôi dưỡng ai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Snow forced many drivers to abandon their vehicles.
 

A. leave

B. stop

C.  sell

D. hide  

Câu hỏi : 50702
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: abandon sth = leave sth: rời bỏ cái gì hoặc một nơi nào đó

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com