Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người dự định lát đá và trồng cỏ xen kẽ cho sân của một ngôi nhà. Sân có dạng hình chữ nhật kích thước \(20m \times 30m\). Người ta dùng \(1400\) viên đá lát hình vuông cạnh \(60cm\) để lát, diện tích còn lại dùng để trồng cỏ. Hỏi cần phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để trồng cỏ, biết giá mỗi mét vuông cỏ là \(30000\) đồng?

Câu 510618: Một người dự định lát đá và trồng cỏ xen kẽ cho sân của một ngôi nhà. Sân có dạng hình chữ nhật kích thước \(20m \times 30m\). Người ta dùng \(1400\) viên đá lát hình vuông cạnh \(60cm\) để lát, diện tích còn lại dùng để trồng cỏ. Hỏi cần phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để trồng cỏ, biết giá mỗi mét vuông cỏ là \(30000\) đồng?

A. \(2\,088\,000\) đồng

B.   \(2\,800\,000\) đồng

C. \(2\,888\,000\) đồng  

D. \(2\,880\,000\) đồng

Câu hỏi : 510618

Phương pháp giải:

Tính diện tích sân, viên đá lát hình vuông, diện tích phần đá lát sân, diện tích phần đất để trồng cỏ. Từ đó tính được chi phí bỏ ra để trồng cỏ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi: \(60cm = 0,6m\;\)

  Diện tích sân là:

  \(20.30 = 600\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

  Diện tích một viên đá lát hình vuông là:

  \(0,6.0,6 = 0,36{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

  Diện tích phần đá lát sân là:

  \(0,36.1400 = 504{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

  Diện tích phần đất để trồng cỏ là:

  \(600--504 = 96{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

  Chi phí bỏ ra để trồng cỏ là:

  \(96.30000 = 2\,880\,000\) (đồng)

  Vậy chi phí bỏ ra để trồng cỏ là \(2\,880\,000\) đồng.

  Chọn D

   

   

   

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com