Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch dao động tự do với tần số là:

Câu 510926: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch dao động tự do với tần số là:

A. \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

B. \(f = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)

C. \(f = 2\pi \sqrt {LC} \)

D. \(f = \sqrt {LC} \)

Câu hỏi : 510926

Phương pháp giải:

Tần số góc, chu kì, tần số của mạch dao động:

\(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }};T = 2\pi \sqrt {LC} ;f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mạch dao động tự do với tần số là: \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

  Đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com