Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU)?

Câu 523212: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU)?

A. Các nước Tây Âu có trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

B. Các nước Tây Âu cần phải hợp tác để trở lại xâm lược các thuộc địa.

C. Các nước Tây Âu muốn hợp tác để tăng sức cạnh tranh.

D. Các nước Tây Âu có cùng chế độ chính trị - xã hội.

Câu hỏi : 523212
Phương pháp giải:

Suy luận, loại trừ phương án.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, C, D loại vì ba phương án trên là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU).

  B chọn vì một số nước châu Âu đã quay trở loại xâm lược thuộc địa trước khi Liên minh châu Âu ra đời.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com