Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm \({S_1}\)  và \({S_2}\)  có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm M cách \({S_1}\) và \({S_2}\) lần lượt là 8cm và 15cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng \(M{S_1}\)  và \(M{{\rm{S}}_2}\) lần lượt là \(m\)  và \(m + 7\). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là

Câu 523830: Thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm \({S_1}\)  và \({S_2}\)  có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm M cách \({S_1}\) và \({S_2}\) lần lượt là 8cm và 15cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng \(M{S_1}\)  và \(M{{\rm{S}}_2}\) lần lượt là \(m\)  và \(m + 7\). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là

A. 20cm/s

B. 35cm/s

C. 40cm/s

D. 45cm/s

Câu hỏi : 523830

Phương pháp giải:

Điều kiện có cực đại giao thoa của 2 nguồn cùng pha: \({d_2} - {d_1} = k\lambda ;k \in Z\)

Biểu thức tính tốc độ truyền sóng: \(v = \lambda f\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lấy N đối xứng với M qua đường trung trực của \({S_1}{S_2}\)

  Số cực đại trên \(M{S_2}\) nhiều hơn trên \(M{S_1}\) là 7

  \( \Rightarrow \) Số cực đại trên MN là 7

  \( \Rightarrow M{S_2} - M{S_1} = 3,5\lambda  \Leftrightarrow 15 - 8 = 3,5\lambda  \Rightarrow \lambda  = 2cm\)

  Ta có: \(v = \lambda f = 2.20 = 40cm/s\)

  Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com