Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1kg dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình \(x = A.cos\omega t\left( {cm} \right)\). Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là

Câu 523831: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1kg dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình \(x = A.cos\omega t\left( {cm} \right)\). Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là

A. 80cm/s

B. 40cm/s

C. 10cm/s

D. 20cm/s

Câu hỏi : 523831

Phương pháp giải:

+ Đọc đồ thị động năng theo li độ.

+ Động năng cực đại: \({{\rm{W}}_{{d_{ma{\rm{x}}}}}} = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\)

+ Tốc độ trung bình trong một chu kì: \({v_{tb}} = \frac{{4A}}{T}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị, ta có:\(\left\{ \begin{array}{l}{{\rm{W}}_{d\max }} = 0,08J = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\,\,\,\left( 1 \right)\\{A^2} = 16c{m^2} \Rightarrow A = 4cm\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

  Thay (2) vào (1) \( \Rightarrow \omega  = 10\sqrt {10} rad/s = 10\pi rad/s\)

  Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì:

  \({v_{tb}} = \frac{{4A}}{T} = \frac{{4.A\omega }}{{2\pi }} = \frac{{4.4.10\pi }}{{2\pi }} = 80cm/s\)

  Đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com