Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

Câu 1: Lan and Hoa are talking about taking part in non-profit organization this summer.


Mai: - “I like to work part-time for a non-profit organization this summer.”


Hoa: “_____________”

A. Me too. I'm thinking of applying for 'Hope'.

B. I do, but I don't have enough time for studying.

C. That's great. You have been coming of age.

D. Is that all? How about using time wisely?

Câu hỏi : 528663

Phương pháp giải:

Tình huống giao tiếp

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lan và Hoa đang nói về việc tham gia vào tổ chức phi lợi nhuận vào mùa hè này.

  Mai: - “Tôi thích làm việc bán thời gian cho một tổ chức phi lợi nhuận vào mùa hè này.”

  Hoa: “_____________”

  A. Tôi cũng vậy. Tôi đang nghĩ đến việc đăng ký 'Hope'.

  B. Tôi có, nhưng tôi không có đủ thời gian cho việc học.

  C. Thật tuyệt. Bạn đã đến tuổi trưởng thành.

  D. Chỉ vậy thôi à? Làm thế nào về việc sử dụng thời gian một cách khôn ngoan?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Peter is talking to Laura about her house.


Peter: “What a lovely house you have!"


Laura: “___________”

A. Of course not, it's not costly.

B. Thank you. Hope you will drop in.

C. I think so.    

D. No problem.

Câu hỏi : 528664

Phương pháp giải:

Tình huống giao tiếp

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Peter đang nói chuyện với Laura về ngôi nhà của cô ấy.

  Peter: "Thật là một ngôi nhà đẹp!"

  Laura: “___________”

  A. Tất nhiên là không, nó không tốn kém.

  B. Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn sẽ ghé thăm.

  C. Tôi nghĩ vậy.

  D. Không sao.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com