Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\dfrac{{38}}{5}\) của \(\dfrac{{ - 5}}{{19}}\)

Tính:

Câu 531115: \(\dfrac{{38}}{5}\) của \(\dfrac{{ - 5}}{{19}}\)

A. \( - 6\)

B. \( - 7\)

C. \( - 5\)

D. \( - 2\)

Câu hỏi : 531115

Phương pháp giải:

- Vận dụng quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  b) \(\dfrac{{38}}{5}\) của \(\dfrac{{ - 5}}{{19}}\) là \(\dfrac{{38}}{5}.\dfrac{{ - 5}}{{19}} =  - 2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com