Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Miền nghiệm của bất phương trình \( - x + 2 + 2\left( {y - 2} \right) < 2\left( {1 - x} \right)\) là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?

Câu 551795: Miền nghiệm của bất phương trình \( - x + 2 + 2\left( {y - 2} \right) < 2\left( {1 - x} \right)\) là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. \(\left( {0;0} \right)\)

B. \(\left( {1;1} \right)\)

C. \(\left( {4;2} \right)\)

D. \(\left( {1; - 1} \right)\)

Câu hỏi : 551795
Phương pháp giải:

- Biến đổi và rút gọn.

- Thay điểm ở các đáp án vào bất phương trình.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} - x + 2 + 2\left( {y - 2} \right) < 2\left( {1 - x} \right)\\ \Leftrightarrow  - x + 2 + 2y - 4 < 2 - 2x\\ \Leftrightarrow x + 2y - 4 < 0\end{array}\)

  Thay tọa độ điểm (4;2) ta có \(4 + 2.2 - 4 = 4 > 0\) nên không thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com