Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \(y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Kết quả của bài toán trên là:

Câu 565927: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \(y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Kết quả của bài toán trên là:

A. \(1 < m < 2\)

B. \(1 < m \le 2\)

C. \(1 \le m \le 2\)

D. \(1 \le m < 2\)

Câu hỏi : 565927

Phương pháp giải:

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *) Hàm số đồng biến \( \Leftrightarrow y' \ge 0 \Leftrightarrow \left( {m - 1} \right){x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 1 \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

  +) \(m \ne 1\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\Delta  \le 0\\m - 1 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4{\left( {m - 1} \right)^2} - 4\left( {m - 1} \right) \le 0\\m - 1 > 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4\left( {m - 1} \right)\left( {m - 1 - 1} \right) \le 0\\m > 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}1 \le m \le 2\\m > 1\end{array} \right. \Leftrightarrow 1 < m \le 2\end{array}\).

  +) \(m = 1 \Rightarrow 1 \ge 0\) \( \Rightarrow \) đúng.

  Vậy \(1 \le m \le 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com