Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Với giá trị nào của \(m\) thì giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x + {m^2}}}\) trên đoạn \(\left[ {2;5} \right]\) bằng \(\dfrac{1}{6}\)?

Câu 569713:  Với giá trị nào của \(m\) thì giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x + {m^2}}}\) trên đoạn \(\left[ {2;5} \right]\) bằng \(\dfrac{1}{6}\)?

A.  \(m =  \pm 1\) 

B.  \(m =  \pm 2\) 

C.  \(m =  \pm 3\) 

D. \(m = 4\)

Câu hỏi : 569713
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = \dfrac{{{m^2} + 1}}{{{{\left( {x + {m^2}} \right)}^2}}} > 0\)

  \( \Rightarrow \) Hàm số đồng biến trên tập xác định

  Bảng biến thiên trên đoạn \(\left[ {2;5} \right]\):

  \( \Rightarrow \min y = y\left( 2 \right) = \dfrac{1}{{2 + {m^2}}} = \dfrac{1}{6} \Leftrightarrow {m^2} = 4 \Leftrightarrow m =  \pm 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com