Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hàm số \(y = \dfrac{{{m^2}x + 1}}{{x - 1}}\), với \(m\) là tham số thực. Xác định \(m\) để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(4\) trên đoạn \(\left[ { - 2; - 1} \right]\)?

Câu 569714:  Cho hàm số \(y = \dfrac{{{m^2}x + 1}}{{x - 1}}\), với \(m\) là tham số thực. Xác định \(m\) để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(4\) trên đoạn \(\left[ { - 2; - 1} \right]\)?

A.  \(m = 3\) 

B. \(m = \dfrac{5}{3}\) 

C. \(m =  \pm 3\) 

D.  \(m = \sqrt {\dfrac{{13}}{2}} \)

Câu hỏi : 569714
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = \dfrac{{ - {m^2} - 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} < 0\)

  \( \Rightarrow \) Hàm số nghịch biến trên tập xác định

  Bảng biến thiên trên đoạn \(\left[ { - 2; - 1} \right]\):

  \( \Rightarrow \min y = y\left( { - 1} \right) = \dfrac{{ - {m^2} + 1}}{{ - 2}} = 4 \Leftrightarrow  - {m^2} =  - 9 \Leftrightarrow {m^2} = 9 \Leftrightarrow m =  \pm 3\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com