Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người tập luyện chạy bộ xuất phát lúc 5 giờ 05 phút 01 giây theo hướng từ nhà đến cột đèn và tới chân cột đèn lúc 5 giờ 09 phút 05 giây. Ngay sau đó, từ cột đèn người này chạy theo hướng ngược lại và chạy ngang qua cây bàng bên vệ đường lúc 5 giờ 19 phút 25 giây. Tính tốc độ chạy của người này.

Câu 571776: Một người tập luyện chạy bộ xuất phát lúc 5 giờ 05 phút 01 giây theo hướng từ nhà đến cột đèn và tới chân cột đèn lúc 5 giờ 09 phút 05 giây. Ngay sau đó, từ cột đèn người này chạy theo hướng ngược lại và chạy ngang qua cây bàng bên vệ đường lúc 5 giờ 19 phút 25 giây. Tính tốc độ chạy của người này.

A. 1,62m/s

B. 0,82m/s

C. 0,97m/s

D. 1,16m/s

Câu hỏi : 571776

Phương pháp giải:

Công thức tính tốc độ: \(v = \dfrac{s}{t}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng thời gian chạy:

  \(t = 5h19\min 25s - 5h05\min 01s = 14\min 24s = 864s\)

  Tổng quãng đường chạy:

  \(s = 400 + 1000 = 1400m\)

  Tốc độ chạy của người này:

  \(v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{1400}}{{864}} \approx 1,62m/s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com