Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

Câu 576416: Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

A. Nguyên lí vững bền.

B. Quy tắc Hund.

C. Quy tắc Pauli.

D. Nguyên lí Pauli.

Câu hỏi : 576416
Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về cấu hình electron.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí Pauli.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com