`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:

Câu 5781: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:

A. \frac{2}{\sqrt{5}}.

B. \frac{\sqrt{3}}{2}.

C. \frac{1}{\sqrt{5}}.

D. \frac{\sqrt{2}}{2}.

Câu hỏi : 5781
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Có UR = I.R, R không đổi, UR­ tăng 2 lần => I tăng 2 lần => Z giảm 2 lần (do U không đổi) => Z1 = 2Z2 => R2 + (ZL – ZC)2 =4(R2 + ZL2) (1)

  Mặt khác dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau nên

  ZL(ZC – ZL) = R2  (2)

  Từ (1) và (2) => ZC = 5ZL , R = 2ZL => tổng trở của mạch lúc sau:

  Z = √[(2ZL)2 + ZL2] = ZL.√5

  Vậy hệ số công suất của mạch lúc sau là: cosϕ = R/Z = 2ZL/( ZL.√5) = 2/√5

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com