`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu?

Câu 65290: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu?

A. 50.

B. 100.

C. 200.

D. 400.

Câu hỏi : 65290
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì của dòng điện xoay chiều là:T = 1/f = 0,02s

  1s = 50.0,02 = 50T

  Lại có: Trong 1 chu kì có 4 vị trí mà tại đó cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A

  => Trong 50T có 200 lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A

   => Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com