Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 5√2 cos(100πt + π/6)(A). ở thời điểm t = 1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

Câu 65294: Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 5√2 cos(100πt + π/6)(A). ở thời điểm t = 1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

A. cực đại.

B. cực tiểu.

C. bằng không.       

D. một giá trị khác.

Câu hỏi : 65294
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở thời điểm t = 1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị :

  i  = 5√2.cos(100 πt  + π/6 )  = 5√2cos(100π.\frac{1}{300} + π/6 )  = 0 A

  => Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com