Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN

(Đơn vị: tỉ USD)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2015.

b) Tính cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản.

c) Nhận xét về hoạt động xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2015.

Câu 671052: Cho bảng số liệu:


GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN


(Đơn vị: tỉ USD)(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016)


a) Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2015.


b) Tính cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản.


c) Nhận xét về hoạt động xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000-2015.

Câu hỏi : 671052
Phương pháp giải:

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  *Gợi ý:

  a) Vẽ biểu đồ cột đôi thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu(2đ). (Thiếu các thành phần như: tên biểu đồ, chú thích, giá trị 2 trục, sai khoảng cách năm thì trừ từ 0,25đ - 0,5đ).

  b) Cán cân xuất nhập khẩu

  c) Nhận xét:

  - Giá trị xuất, nhập khẩu đều tăng (dẫn chứng).

  - Cán cân xuất nhập khẩu giai đoạn 2000-2015 đều dương nên Nhật Bản là nước xuất siêu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com