Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, nguồn lực có thể phân loại thành

Câu 672871: Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, nguồn lực có thể phân loại thành

A. vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, trong nước.

B. trong nước, ngoài nước.

C. vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.

D. kinh tế - xã hội, trong nước, ngoài nước.

Câu hỏi : 672871

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Các nguồn lực phát triển kinh tế.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có nhiều cách phân loại nguồn lực khác nhau, như: phân loại theo nguồn gốc hình thành, phân loại theo phạm vi lãnh thổ, phân loại theo tính chất,...

  - Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực thành vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.

  - Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, nguồn lực có thể phân loại thành trong nước, ngoài nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com