Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{1 - x}}{{x + 1}}\) tại điểm có tung độ bằng 1 song song với đường thẳng nào sau đây.

Câu 672015: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{1 - x}}{{x + 1}}\) tại điểm có tung độ bằng 1 song song với đường thẳng nào sau đây.

A. \(d:y =  - x + 1\).

B. \(d:y = x - 1\).

C. \(d:y = 2x - 1\).

D. \(d:y =  - 2x + 2\).

Câu hỏi : 672015

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm tọa độ tiếp điểm

- Tính đạo hàm của hàm số \(y = f(x)\) \( \Rightarrow {f^\prime }\left( {{x_0}} \right).{\rm{ }}\)

-Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f(x)\) tại \(M\left( {{x_0}} \right.,\left. {f\left( {{x_0}} \right)} \right)\) là \(y - {y_0} = {f^\prime }\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tung độ bằng 1 nên \(\dfrac{{1 - x}}{{x + 1}} = 1 \Leftrightarrow 1 - x = x + 1 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow M\left( {0,1} \right)\)

  \(y = \dfrac{{1 - x}}{{x + 1}} \Rightarrow y' = \dfrac{{ - 2}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} \Rightarrow y'\left( 0 \right) =  - 2\)

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại \(M\left( {0,1} \right)\) là \(y =  - 2x + 1\)

  Do \(y =  - 2x + 1\) song song với \(d:y =  - 2x + 2\) nên chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com