Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 1\) có hai điểm cực trị \(A\) và \(B\). Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng \(AB\).

Câu 672016: Đồ thị của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 1\) có hai điểm cực trị \(A\) và \(B\). Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng \(AB\).

A. \(P\left( {1;0} \right)\).

B. \(Q\left( { - 1;10} \right)\).

C. \(N\left( {1; - 10} \right)\).

D. \(M\left( {0; - 1} \right)\).

Câu hỏi : 672016

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính y’ và chia \(y:y'\) tìm phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 1 \Rightarrow y' = 3{x^2} - 6x - 9\\y' = \left( {3{x^2} - 6x - 9} \right).\left( {\dfrac{1}{3}x - \dfrac{1}{3}} \right) + \left( { - 8x - 2} \right)\end{array}\)

  \( \Rightarrow \)Phương trình đi qua AB là \(y =  - 8x - 2\)

  Với \(x = 1 \Rightarrow y =  - 10 \Rightarrow N\left( {1; - 10} \right)\) thuộc AB

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com