Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \(M,m\) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^4} - 10{x^2} + 2\) trên đoạn \(\left[ { - 1;2} \right]\). Tổng \(M + m\) bằng

Câu 672019: Gọi \(M,m\) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^4} - 10{x^2} + 2\) trên đoạn \(\left[ { - 1;2} \right]\). Tổng \(M + m\) bằng

A. -5 .

B. -20 .

C. -29 .

D. -27 .

Câu hỏi : 672019

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và lập BBT

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {x^4} - 10{x^2} + 2 \Rightarrow y' = 4{x^3} - 20x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  \pm \sqrt 5 \end{array} \right.\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow M = 2,m =  - 22\\ \Rightarrow M + m =  - 20\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com