Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có hai lực đồng quy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \). Gọi \(\alpha \) là góc hợp bởi \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) . Nếu \(F = {F_1} + {F_2}\) thì

Câu 672079: Có hai lực đồng quy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \). Gọi \(\alpha \) là góc hợp bởi \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \) . Nếu \(F = {F_1} + {F_2}\) thì

A. \(\alpha  = {0^0}\).

B. \(\alpha  = {90^0}\).

C. \(\alpha  = {180^0}\).

D. \(0 < \alpha  < {90^0}\).

Câu hỏi : 672079

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Độ lớn hợp lực: \(F = \sqrt {{F_1}^2 + {F_2}^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha } \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hợp lực:

  \(\begin{array}{l}F = {F_1} + {F_2}\\ \Rightarrow \cos \alpha  = 1 \Rightarrow \alpha  = {0^0}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com