Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đo n lần cùng một đại lượng F, ta nhận được các giá trị khác nhau: \({F_1},\,\,{F_2},...,\,\,{F_n}\). Giá trị trung bình của F là \(\overline F \). Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ n được tính bằng công thức:

Câu 672080: Khi đo n lần cùng một đại lượng F, ta nhận được các giá trị khác nhau: \({F_1},\,\,{F_2},...,\,\,{F_n}\). Giá trị trung bình của F là \(\overline F \). Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ n được tính bằng công thức:

A. \(\Delta {F_n} = \dfrac{{\left| {\overline F  - {F_n}} \right|}}{2}\).

B. \(\Delta {F_n} = \left| {\overline F  - {F_n}} \right|\).

C. \(\Delta {F_n} = \dfrac{{\left| {\overline F  + {F_n}} \right|}}{2}\).

D. \(\Delta {F_n} = \left| {\overline F  + {F_n}} \right|\).

Câu hỏi : 672080

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sai số tuyệt đối: \(\Delta {F_n} = \left| {\overline F  - {F_n}} \right|\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ n được tính bằng công thức: \(\Delta {F_n} = \left| {\overline F  - {F_n}} \right|\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com