Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu thức nào sau đây tính công trong trường hợp tổng quát ?

Câu 672081: Biểu thức nào sau đây tính công trong trường hợp tổng quát ?

A. A = F.s.

B. A = mgh.

C. \(A = F.s.\cos \alpha \).

D. \(A = \dfrac{1}{2}m{v^2}\).

Câu hỏi : 672081

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết công cơ học

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu thức tính công tổng quát là: \(A = F.s.\cos \alpha \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com