Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật trượt không vận tốc đầu trên máng nghiêng một góc \(\alpha  = {60^0}\) với AH = 2m. Sau đó trượt tiếp trên mặt phăng nằm ngang BC = 100cm và mặt phẳng nghiêng CD. Biết góc \(\beta  = {30^0}\) và hệ số ma sát giữa vật và 3 mặt phẳng là như nhau và bằng \(\mu  = 0,1\). Tính độ cao DI mà vật lên được.

Câu 672125: Vật trượt không vận tốc đầu trên máng nghiêng một góc \(\alpha  = {60^0}\) với AH = 2m. Sau đó trượt tiếp trên mặt phăng nằm ngang BC = 100cm và mặt phẳng nghiêng CD. Biết góc \(\beta  = {30^0}\) và hệ số ma sát giữa vật và 3 mặt phẳng là như nhau và bằng \(\mu  = 0,1\). Tính độ cao DI mà vật lên được.


Câu hỏi : 672125
Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp động lực học


Lực ma sát: \({F_{ms}} = \mu N\)


Công của lực ma sát: \({A_{ms}} =  - {F_{ms}}.s\)


Độ biến thiên cơ năng: \({A_s} - {A_t} = {A_{ms}}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Xét vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng:

  Áp dụng công thức định luật II Newton, ta có:

  \(\overrightarrow P  + \overrightarrow N  + \overrightarrow {{F_{ms}}}  = m\overrightarrow a \,\,\left( * \right)\)

  Chiếu (*) lên Oy ta có:

  \(\begin{array}{l} - {P_y} + N = 0 \Rightarrow N = {P_y} = P\cos \alpha \\ \Rightarrow N = mg\cos \alpha \end{array}\)

  Lực ma sát tác dụng lên vật khi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng là:

  \({F_{ms}} = \mu N = \mu mg\cos \alpha \)

  Xét vật chuyển động trên mặt phẳng ngang:

  Áp dụng công thức định luật II Newton, ta có:

  \(\overrightarrow P  + \overrightarrow {{N_1}}  + \overrightarrow {{F_{ms1}}}  = m\overrightarrow {{a_1}} \,\,\left( {**} \right)\)

  Chiếu (**) lên Oy ta có:

  \( - P + {N_1} = 0 \Rightarrow {N_1} = P = mg\)

  Lực ma sát tác dụng lên vật khi chuyển động trên mặt phẳng ngang là:

  \({F_{ms1}} = \mu {N_1} = \mu mg\)

  Áp dụng định lí biến thiên cơ năng, ta có:

  \(\begin{array}{l}{A_D} - {A_A} = {A_{ms}}\\ \Rightarrow mg.DI - mg.AH =  - {F_{ms}}.AB - {F_{ms1}}.BC - {F_{ms}}.CD\\ \Rightarrow mg\left( {DI - AH} \right) =  - \mu mg\cos \alpha .\dfrac{{AH}}{{\sin \alpha }} - \mu mg.BC - \mu mg\cos \beta .\dfrac{{DI}}{{\sin \beta }}\\ \Rightarrow DI - AH =  - \mu .AH.\cot \alpha  - \mu .BC - \mu .DI\cot \beta \\ \Rightarrow DI\left( {1 + \mu \cot \beta } \right) = AH - \mu .AH.\cot \alpha  - \mu .BC\\ \Rightarrow DI = \dfrac{{AH - \mu .AH.\cot \alpha  - \mu .BC}}{{1 + \mu \cot \beta }}\\ \Rightarrow DI = \dfrac{{2 - 0,1.2.\cot {{60}^0} - 0,1.1}}{{1 + 0,1.\cot {{30}^0}}}\\ \Rightarrow DI \approx 1,52\,\,\left( m \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com