Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đa chức, mạch hở.

(b) Chất Y có cùng công thức đơn giản nhất với chất E.

(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.

(e) 1 mol chất E hoặc 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

Số phát biểu đúng là

Câu 672177: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đa chức, mạch hở.

(b) Chất Y có cùng công thức đơn giản nhất với chất E.

(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.

(e) 1 mol chất E hoặc 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 672177
Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về este.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  E, F tạo sản phẩm giống nhau khi tác dụng với NaOH và Y không có nhóm -CH3 nên:

  E là HCOO-CH2-CH2-OH

  F là (HCOO)2C2H4

  (3) X là muối HCOONa Z là HCOOH

  Y là C2H4(OH)2

  (a) sai, vì E là hợp chất tạp chức.

  (b) sai, vì CTĐGN của Y là CH3O, của E là CH2O

  (c) đúng, vì X là NaO-CHO nên có tráng bạc.

  (d) sai, vì HCOOH và CH3COOH cùng dãy đồng đẳng nên HCOOH có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH do phân tử khối HCOOH nhỏ hơn.

  (e) sai, vì nE : nNaOH = 1 : 1 và nF : nNaOH = 1 : 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com